Τα νέα μας

29.10.2020

Γιατί οι αξίες μας υπαγορεύουν την επιτυχία μας

αξίες

Οι αξίες και όσα πιστεύουμε, παγιώνονται μέσα από την πάροδο των ετών, τις εμπειρίες μας και τα βιώματά μας. Μάλιστα, ο ρόλος των αξιών στη ζωή μας είναι καθοριστικός, καθώς οι αξίες μας υπαγορεύουν την επιτυχία μας, με τους τρόπους που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.

Καταρχάς οι αξίες μας καθορίζουν τη συμπεριφορά μας. Οι σκέψεις μας καθορίζονται είτε ενσυνείδητα είτε ασυνείδητα από όσα πιστεύουμε, ωθώντας μας σε αποφάσεις που μας κάνουν να ενεργούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Σύμφωνα με τις κοινωνικές επιστήμες, οι αξίες μας βοηθούν να αντιληφθούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, όπως και τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο. Γι’ αυτό και όταν συνειδητοποιούμε τις αξίες μας, έχουμε ουσιαστικό έλεγχο των πράξεών μας και ενεργούμε πιο αποτελεσματικά.

Η συμπεριφορά μας από την άλλη πλευρά θα μας δείξει ποια είναι η ταυτότητα και οι αξίες μας τη δεδομένη χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Εάν η ασφάλεια είναι σε υψηλότερη θέση ως αξία από την προσπάθεια, είναι πολύ πιθανό να σταματήσουμε να πασχίζουμε μπροστά σε έναν στόχο που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολος. Αντίθετα, εάν η τόλμη «σκοράρει» πιο ψηλά στα πιστεύω μας σε σχέση με το δισταγμό ή τον φόβο, θα μπορέσουμε πιο εύκολα να προσπεράσουμε τα εμπόδια που μας κρατούν μακριά από τους στόχους μας.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι οι αξίες μας είναι οι βασικοί δείκτες του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς μας, που μας ωθούν σε αποφάσεις που δύνανται να μας οδηγήσουν στην επιτυχία. Επίσης, οι αξίες μας βοηθούν στο να συνδεόμαστε με άλλα άτομα που έχουν κοινές με εμάς αξίες, άτομα που λόγω των κοινών μας πεποιθήσεων είναι ικανά να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τις προσπάθειές μας.

Τέλος, εάν νιώθουμε την ανάγκη να γίνουμε ακόμη καλύτεροι, μπορούμε να εστιάσουμε στις ενέργειές μας που έχουν παρελκυστικό χαρακτήρα και να προσπαθήσουμε να τις βελτιώσουμε, υιοθετώντας σταδιακά και μέσω αυτό-εκπαίδευσης ένα ανανεωμένο σύστημα αξιών που θα μας οδηγήσει ευκολότερα στην επιτυχία.

Συνειδητοποιείστε κι εσείς των πρωτεύοντα ρόλο των αξιών στο δρόμο προς την επιτυχία, και αν έχετε θέση ευθύνης στην εταιρεία που εργάζεστε νιώστε ασφαλείς για τις αποφάσεις σας, επιλέγοντας το εξειδικευμένο πρόγραμμα αστικής ευθύνσης εκπροσώπων και στελεχών (D&O) της Interasco.