Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.Ε.Γ.Α.» και με διακριτικό τίτλο «INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.» που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου Β’ 44 και Κάλβου, και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος www.interasco.gr (η ιστοσελίδα), με την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων δεσμεύεται απέναντι σας ότι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και φροντίζει για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η συμπεριλαμβανόμενη σε αυτή Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφορά τον χρήστη της ιστοσελίδας μας (ο χρήστης), που καταχωρεί τα στοιχεία του ηλεκτρονικά σ’ αυτήν, είτε με την εγγραφή του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “My Interasco” προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, είτε με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας μας ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί του.

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που θα καταχωρήσετε για τους παραπάνω λόγους διενεργείται από την Εταιρεία με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, είναι η ενημέρωσή σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία μας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο επεξεργασίας (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και με τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, και για το λόγο αυτό σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
 • Ποια είναι η νομική βάση για την από μέρους μας επεξεργασία των πληροφοριών σας
 • Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και για πόσο χρόνο τις διατηρούμε
 • Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
 • Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
 • Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
 • Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις πληροφορίες των παιδιών σας και περιορισμοί ηλικίας
 • Cookies
 • Επικοινωνία με την Εταιρεία μας
 • Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στην Εταιρεία μας
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε και ειδικότερα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μέσω της καταχώρησης από εσάς στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας, όπου συμπληρώνετε τα εξής ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία:

 • 1η περίπτωση: My Interasco – πρόσβαση πελατών. Καταχωρείτε στη φόρμα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό), ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα χρήστη (το email σας) και κωδικό, και επιλέγετε εάν θέλετε να εγγραφείτε διακριτά και στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης,
 • 2η περίπτωση: Φόρμα Επικοινωνίας. Καταχωρείτε όνομα, επώνυμο, email, θέμα και το κείμενο του μηνύματός σας

Και στις δύο άνω περιπτώσεις καλείστε να επιλέξετε εάν συμφωνείτε να λαμβάνετε newletters της Εταιρείας μας σχετικά με προωθητικές ενέργειες των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ημερομηνία γέννησης, φύλο) τα χρειαζόμαστε ανά περίπτωση προκειμένου α) να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, β) να σας ταυτοποιούμε και να σας παρέχουμε πληροφόρηση ψηφιακά σχετικά με τα συμβόλαιά σας και τη συναλλακτική μας σχέση γ) να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε παράνομες ενέργειες.

Ιστορικό Επικοινωνίας

Χρησιμοποιούμε το ιστορικό επικοινωνίας σας προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες πελατών και υποστήριξη.

IP address

Διευθύνσεις IP, πληροφορίες διαμόρφωσης συστήματος και άλλες πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδα μας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για να λειτουργούμε, να διατηρούμε ασφαλείς, σε πλήρη και καλή λειτουργία, και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, τα στοιχεία καταγραφής μπορούν να μας βοηθήσουν να ανιχνεύσουμε νέες απειλές, να εντοπίσουμε κακόβουλα τρίτα μέρη και να παρέχουμε πιο ισχυρή προστασία ασφαλείας στους πελάτες μας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Facebook, Τwitter, Linkedin και λοιπές παρόμοιες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης). Όταν ο χρήστης κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές τις υπηρεσίες τρίτων, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της Interaco και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 • όπως απαιτείται κατά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και για την εκπλήρωση των αιτημάτων που μας απευθύνετε μέσω της ιστοσελίδας μας
 • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μας παρέχετε επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο όπου προβλέπεται, και την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε βάσει των δικαιωμάτων σας, ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω
 • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
 • όπως απαιτείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες μας, εκτός αν το δικό σας συμφέρον ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν.3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ). Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της www.interasco.gr, συναινείτε στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας αυτές σε τρίτους εκτός της Εταιρείας μας με κανέναν τρόπο, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς φυσικά ή νομικά πρόσωπα -συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία), συμπεριλαμβανομένων συνεργαζόμενων Τραπεζών στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών, και τα οποία πρόσωπα απαιτείται να έχουν τέτοια πρόσβαση για την επίτευξη της κατάλληλης εξυπηρέτησής σας και της ικανοποίησης των εκάστοτε αιτημάτων σας, καθώς και για την εξυπηρέτηση συναφών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας.

Επίσης, τα δεδομένα σας μπορεί να χρειαστεί να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές και υπηρεσίες ή σε δικαστικές αρχές, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Εταιρείας βάσει νόμου, δικαστικής ή κανονιστικής απόφασης. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ορισμένες τρίτες εταιρίες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας (ομοίως εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντάς μας υπηρεσίες hosting και αποστολής email, με σκοπό την παροχή της βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη). Οι εν λόγω εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να συνεισφέρουν στην παροχή, κατανόηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής στατιστικών στοιχείων) και των δικών τους υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής καλύτερων και σχετικότερων υπηρεσιών σε εσάς).

Η Εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από κάθε συνεργάτη – τρίτες εταιρίες (εκτελούντες την επεξεργασία), με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στο άνω πλαίσιο οι κατά τα άνω εκτελούντες την επεξεργασία δεσμεύονται ότι θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει σε άλλα τρίτα πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρίες οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τους χρήστες, πέραν των ανωτέρω σκοπών και αναγκών.

Διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεσή σας, έχοντας αντίστοιχα επιλέξει το σχετικό πεδίο, ενδέχεται να λάβετε από εμάς διαφημιστικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες, πάντοτε με περιεχόμενο συναφές προς τον σκοπό της ιστοσελίδας της Εταιρείας μας και τα ενδιαφέροντα σας.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες, μπορείτε να ακολουθήσετε το link διαγραφής που περιέχεται σε κάθε email που θα σας αποστέλλουμε ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 6793100.

Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων σας.

Διατήρηση των δεδομένων

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς, εξαρτάται από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας, όπως όνομα, επώνυμο, email, ημερομηνία γέννησης και φύλο, διατηρούνται για όσο χρόνο είστε ενεργός χρήστης (εφόσον δηλαδή δεν έχετε ζητήσει διαγραφή του λογαριασμού σας), με σκοπό την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών και των αιτημάτων που μας υποβάλλετε, την ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της συναλλακτικής μας σχέσης, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας ανάλογα με το προφίλ σας, εάν έχετε συγκατατεθεί σε αυτό, καθώς και για στατιστικούς σκοπούς ενώ πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας στη φόρμα επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο) διατηρούνται εωσότου ικανοποιηθεί το αίτημά σας, καθώς και για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μας, εάν έχετε συγκατατεθεί σε αυτό. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς, έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας

Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα,όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy)
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση,δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected])

Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτες χώρες. Εάν ωστόσο είναι αναγκαίο να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ, παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τα δεδομένα σας θα συνεχίσουν να προστατεύονται από συμβάσεις που έχουμε κάνει με τους εκάστοτε οργανισμούς εκτός του ΕΟΧ, σε μορφή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή τήρησή τους.

Συγκεκριμένα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε στο έπακρο το επίπεδο διασφάλισης της πληροφορίας και να συμμορφωνόμαστε ως προς τα προτεινόμενα τεχνικά μέτρα όπως είναι η κρυπτογράφηση, η ψευδωνυμοποίηση, η ανωνυμοποίηση και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Τέλος, εφαρμόζουμε στις διαδραστικές Ιστοσελίδες (My Interasco, Φόρμα Επικοινωνίας Πελατών) το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 256 bit, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών σας στοιχείων.

Η Interasco βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις πληροφορίες των παιδιών σας και περιορισμοί ηλικίας

Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ, ούτε να διατηρούμε εν γνώσει μας, δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών εάν δεν είναι αναγκαίο στα πλαίσια συναλλακτικής σχέσης. Εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση εξασφαλίζουμε τη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική του μέριμνα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να υπάρξει διαγραφή αυτών. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικος κάτω των 16 ετών, μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε παιδιά.

Cookies

Η Εταιρεία μας συχνά κάνει χρήση των παρακάτω τεχνολογιών cookies :

Google Analytics Cookies

Χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας αλλά και για την βελτίωση της ώστε να την κάνουν πιο φιλική προς το χρήστη. Αυτά τα cookies συλλέγουν επιπλέον δεδομένα, όπως: τεχνικά χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τη συσκευή που χρησιμοποιούν οι χρήστες, από ποια ιστοσελίδα κατευθύνθηκαν στο interasco.gr, ποιες σελίδες επισκέφτηκαν, πότε τις επισκέφτηκαν και για πόσο χρονικό διάστημα.

Σημειώνεται πως η χρήση της υπηρεσίας «Google Analytics» χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς και ως εκ τούτου οι χρήστες που το επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν opt-οut, μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι, για την απενεργοποίηση του Google Analytics tracking ορίζεται ειδικό cookie στον browser του χρήστη, για την αποθήκευση της προτίμησής του, το οποίο παραμένει ενεργό σε κάθε επόμενη επίσκεψη του στην ιστοσελίδα, έως ότου ο χρήστης προβεί σε εκκαθάριση των cookies του περιηγητή του.

Cloudflare Cookie

Χρησιμοποιούνται για ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφάλειας στην ιστοσελίδα.

WPML – Multilingual plugin

Η τεχνολογία αυτή κάνει χρήση cookies για να προσδιορίσει τη προτιμώμενη γλώσσα του χρήστη, καθώς ο ιστότοπος είναι πολύγλωσσος.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή από εδώ

Άσκηση δικαιωμάτων του χρήστη – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στην Εταιρεία μας και στον αρμόδιο Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή fax στο 210 6776281 ή ταχυδρομικά στα γραφεία μας στην οδό Βασ. Γεωργίου αρ. 44 & Κάλβου, Χαλάνδρι Αττικής, ΤΚ 15233.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητά σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωσή της ή άσκηση νόμιμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της, την εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε όπως ελέγχετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.

Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.Ε.Γ.Α.

Βασ.Γεωργίου 44 & Κάλβου, Χαλάνδρι Αττικής, 15233

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):

Βασ.Γεωργίου 44 & Κάλβου, Χαλάνδρι Αττικής, 15233

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα