Αστική ευθύνη

Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης

Interasco σας παρέχει μία σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων που σας διασφαλίζουν απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος, μικρό ή μεγάλο, δικό σας ή και του προσωπικού σας που μπορεί να επιφέρει υλική ζημία (π.χ. υλικές ζημιές από πυρκαγιά) ή ακόμα και σωματική βλάβη προς οποιοδήποτε τρίτο ή ακόμα και προς το προσωπικό της επιχείρησής σας, εάν είστε εργοδότης. Εκμεταλλευθείτε την τεχνογνωσία του μητρικού μας ομίλου, για να απαλλαγείτε από το άγχος μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων. Ασφαλίζουμε:

Γενική Αστική Ευθύνη Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Πανσιόν, Ξενώνων, Ξενοδοχείων

Επωφεληθείτε ως ιδιοκτήτης μικρής ή μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας με την ολοκληρωμένη κάλυψη αστικής ευθύνης των εγκαταστάσεών σας για την οποία φροντίζει η εταιρεία μας, σε περίπτωση που οι πελάτες, τρίτα πρόσωπα ή ακόμη και το προσωπικό σας χρειαστούν αποζημίωση λόγω ατυχήματος. Τα προγράμματά μας αναφέρονται σε ξενοδοχειακές μονάδες χωρητικότητας μέχρι 100 κλινών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO ΑΕΓΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ / ΠΑΝΣΙΟΝ / ΞΕΝΩΝΩΝ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Οδηγίες, Όροι και Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Οι κίνδυνοι που δεν εντάσσονται στις αναγραφόμενες κατηγορίες της Γενικής Αστικής Ευθύνης θα τιμολογούνται από την Εταιρία.
 • Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο ισχύουν μόνο για τα αντίστοιχα πακέτα καλύψεων με τις ανάλογες απαλλαγές. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητά διαφορετικά όρια κάλυψης, η τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
 • Όλα τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ολικά, δηλαδή περιλαμβάνουν Δικαίωμα Συμβολαίου και Φόρο Ασφαλίστρου. Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου ορίζονται στην εκάστοτε κατηγορία και πακέτο.
 • Γεωγραφικά όρια ισχύος εντός της Ελληνικής Επικράτειας για τους χώρους που έχουν δηλωθεί. Για την προσωπική Αστική ευθύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προϋποθέσεις για την ανάληψη είναι η νόμιμη άδεια λειτουργίας και το καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.
 • Ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης της INTERASCO.
 • Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Γενική Αστική Ευθύνη από τη Χρήση του Χώρου

Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία της Interasco για να προστατευθείτε από τις συνέπειες λαθών ή παραλείψεων προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ως επαγγελματίες και μπορούν να πλήξουν εσάς ή/και την επιχείρησή σας. Ακολουθούν τα τιμολόγια των χώρων των επιχειρήσεών σας για τους οποίους αναλαμβάνουμε την κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία τους:

 

 

 

 

Οδηγίες, Όροι και Προϋποθέσεις ασφάλισης:

 • Οι κίνδυνοι που δεν εντάσσονται στις αναγραφόμενες κατηγορίες της Γενικής Αστικής Ευθύνης θα τιμολογούνται από την Εταιρία.
 • Τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο ισχύουν μόνο για τα αντίστοιχα πακέτα καλύψεων με τις ανάλογες απαλλαγές. Σε περίπτωση που είναι επιθυμητά διαφορετικά όρια κάλυψης, η τιμολόγηση θα γίνεται από την Εταιρία.
 • Όλα τα αναγραφόμενα ασφάλιστρα είναι ολικά, δηλαδή περιλαμβάνουν Δικαίωμα Συμβολαίου και Φόρο Ασφαλίστρου. Τα ελάχιστα ολικά ασφάλιστρα συμβολαίου ορίζονται στην εκάστοτε κατηγορία και πακέτο.
 • Γεωγραφικά όρια ισχύος εντός της Ελληνικής Επικράτειας για τους χώρους που έχουν δηλωθεί. Για την προσωπική Αστική ευθύνη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Προϋποθέσεις για την ανάληψη είναι η νόμιμη άδεια λειτουργίας και το καθαρό ιστορικό ζημιών κατά την τελευταία πενταετία και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της κάλυψης.
 • Ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης της INTERASCO.
 • Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία της επιχείρησής του.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτεται η αστική ευθύνη των εργοδοτών ή των εκπροσώπων αυτών σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων υπαλλήλων ή εργατών της επιχείρησης.

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Καλύπτεται  η ευθύνη που έχει μια επιχείρηση προς τρίτα πρόσωπα (καταναλωτές/κατασκευαστής) για τις συνέπειες που απορρέουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Αστική Ευθύνη Κατασκευαστή Έργου

Η επιλογή ενός συμβολαίου αστικής ευθύνης κατασκευαστή έργου είναι αναγκαία, καθώς  η κατασκευή οποιουδήποτε κτηρίου ή έργου υποδομής, εγκυμονεί κινδύνους και συνδέεται με ανθρώπινες αδυναμίες, με σοβαρά κόστη ακόμη και για τον άριστο επαγγελματία Κατασκευαστή.

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Εμπιστευθείτε την τεχνογνωσία της Interasco για να προστατευθείτε από τις συνέπειες λαθών ή παραλείψεων προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις οποίες ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ως επαγγελματίες και μπορούν να πλήξουν εσάς ή/και την επιχείρησή σας.

Αστική Ευθύνη Λογιστών / Φοροτεχνικών

 • Καλύπτεται η επαγγελματική ευθύνη του ασφαλισμένου, σύμφωνα με το νόμο, έναντι τρίτων για ζημιές από αμέλεια, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την παροχή λογιστικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών από τον ίδιο ή τους υπαλλήλους του.
 • Τα συγκεκριμένα προγράμματα απευθύνονται σε ανεξάρτητους Λογιστές και Λογιστικά Γραφεία με προσωπικό έως 5 Υπαλλήλους, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με υπηρεσίες λογιστικές / φορολογικές / φοροτεχνικές, τήρηση βιβλίων και διαχείριση μισθοδοσίας. Δεν απευθύνονται σε όσους εργάζονται με έμμισθη σχέση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 • Γεωγραφικά όρια καλύψεων: Ελληνική Επικράτεια
 • Εφαρμοζόμενο Δίκαιο: Ελληνικό Δικαιοδοσία: Δικαστήρια Αθήνας
 • Βάση Κάλυψης: Βάση αναγγελίας απαίτησης (claims made)
 • Η πλήρης περιγραφή της Ασφαλιστικής Κάλυψης αναφέρεται στους όρους του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Χωρίς επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 • Απώλεια εγγράφων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν.
 • Δυσφήμιση και συκοφαντική Δυσφήμιση με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 10% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν.
 • Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας 6 μηνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας.

Με επιβάρυνση ασφαλίστρου:

 • Απιστία Υπαλλήλων με υπο-όριο ευθύνης μέχρι 20% του επιλεγέντος ορίου ευθύνης ανά συμβάν και επιπλέον ασφάλιστρο 15% επί του βασικού ασφαλίστρου.

Τιμολόγηση:

 • ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ INTERASCO A.Ε.Γ.Α. έως Ευρώ 500.000

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Αστική Ευθύνη Δικηγόρων / Συμβολαιογράφων / Υποθηκοφυλακών

 • Καλύπτονται περιπτώσεις λανθασμένων χειρισμών υποθέσεων, νομικών συμβουλών και μη τήρησης προθεσμιών
 • Απώλεια εγγράφων, δυσφήμιση

Αστική Ευθύνη Αρχιτεκτόνων / Πολιτικών Μηχανικών

 • Καλύπτονται αμέλειες, λάθη, παραλείψεις
 • Καλύπτονται οι ενεργούντες για λογαριασμό της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας
 • Απώλεια εγγράφων, δυσφήμιση, υπέρβαση εξουσίας

Τιμολόγηση

 • Για τους Αρχιτέκτονες & Πολιτικούς Μηχανικούς υφίσταται ελεύθερη τιμολόγηση από την Εταιρεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.

Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Η κάλυψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβούντων  μπορεί να επεκταθεί για να καλύπτει:

• Υπέρβαση εξουσίας
• Ευθύνη εκ προστήσεως
• Εκτεταμένη περίοδος αναγγελίας 6 μηνών
• Απώλεια εγγράφων, δυσφήμιση
• Ασφαλιστικά γεγονότα που προέκυψαν πριν από την περίοδο ασφάλισης και μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος
• Παραβίαση καθήκοντος τήρησης εμπιστοσύνης

Τιμολόγηση

 • Για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές υφίσταται ελεύθερη τιμολόγηση από την Εταιρεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση αποτελεί η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.