Η Ιστορία μας

Η Interasco ΑΕΓΑ αποτελεί μία σύγχρονη και ευέλικτη ασφαλιστική εταιρεία, η οποία προσφέρει μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Η Εταιρεία μετρά 132 χρόνια συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, από το 1891 που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco. Από το 2006 μέχρι σήμερα συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά ως θυγατρική της εταιρείας Harel Insurance Investments and Financial Services.

Ο Όμιλος Harel είναι από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς ομίλους με €101.900.000.000 επενδεδυμένα κεφάλαια, 5.000.000 πελάτες, €2.400.000.000 ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφάλιστρων στα επίπεδα των € 9.400.000.000. Στηρίζει την Interasco στην επίτευξη των στόχων εσόδων και κερδοφορίας της καθώς και συντελεί στην ισχυροποίηση της θέσης της στην Ελληνική αγορά.

Τα ιδιαίτερα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη της Interasco στον όμιλο Harel είναι:

  • η ένταξη της Interasco ως μέλους σε έναν ισχυρό ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό όμιλο
  • η αξιοποίηση των στενών συνεργασιών του ομίλου με κορυφαίους αντασφαλιστές
  • η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ομίλου τόσο σε ασφαλιστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πληροφοριακής υποστήριξης
  • η δημιουργία νέων εξειδικευμένων προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων πελατών
Η Interasco με τη στήριξη του Ομίλου της Harel, με το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και με το πανελλαδικό δίκτυο των πλέον 1000 συνεργατών της, εξασφαλίζει την άριστη εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται, προκειμένου να καλύπτει πλήρως και αποτελεσματικά τις ανάγκες των ασφαλισμένων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Οι αξίες μας

Aκεραιότητα και Υπευθυνότητα

Ο Σεβασμός στον άνθρωπο και στις ανάγκες του, με εντιμότητα και αξιοπιστία.

Εξυπηρέτηση και Εμπειρία του Πελάτη

Έγκυρη, άμεση και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Κοινωνική
Ευθύνη

Επίγνωση της εταιρικής κοινωνικής μας ευθύνης ως υπεύθυνα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Εταιρική
Κουλτούρα

Στηριζόμαστε στον αμοιβαίο σεβασμό, στο πάθος μας για καινοτομία, στην ομαδική εργασία και στην αφοσίωση στο έργο που έχουμε αναλάβει.

Το όραμά μας

Προστιθέμενη Αξία

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Interasco Α.Ε.Γ.Α., δεσμευόμαστε για τη δημιουργία μιας εταιρίας προτύπου που θα προσφέρει συνεχώς βελτιούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και προστιθέμενη αξία προς τους ασφαλισμένους, συνεργάτες, μετόχους και συνεργαζόμενες εταιρίες.

Ανάπτυξη

Δεσμευόμαστε για την ενίσχυση της θέσης μας στις Γενικές Ασφαλίσεις, με περαιτέρω ανάληψη εργασιών στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους και στις ασφαλίσεις τεχνικών έργων.

Καινοτομία

Δεσμευόμαστε για τη δυναμική μας είσοδο στον τομέα της ασθενείας, μέσω καινοτόμων, απλών και ευέλικτων προγραμμάτων.

Δημιουργία

Δεσμευόμαστε, για συνεχή προσπάθεια δημιουργίας νέων σχέσεων εμπιστοσύνης και διαφάνειας ανάμεσα στους ασφαλισμένους και τις ασφαλιστικές εταιρίες.