Υποβολή Αιτιάσεων

Προκειμένου να υποβάλετε κάποια αιτίαση, παρακαλούμε προβείτε σε λήψη του ανάλογου είδους εντύπου που επιθυμείτε:

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας, μπορείτε να καλέσετε στο 210 6793100. Μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας:

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο [email protected]
  • με φαξ, στο 210 6776035
  • ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάνδρι – Αττική
    Υπόψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Αιτιάσεων

Η Εταιρεία θα ανταποκριθεί με άμεση επιβεβαίωση παραλαβής του παραπόνου σας και γραπτή απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν των 50 ημερολογιακών ημερών.

Σημείωση:Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου, οφείλει να εξηγήσει γραπτώς τους λόγους καθυστέρησης αναφέροντας κατά προσέγγιση τον εκτιμούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Εάν δεν σας ικανοποιεί η τελική απάντηση της Εταιρείας, διατηρείτε το δικαίωμα να προωθήσετε την καταγγελία σας σε τρίτους θεσμικούς φορείς όπως για παράδειγμα το Συνήγορο του Καταναλωτή.