Ασφάλιση μεταφορών
εμπορευμάτων

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εισαγωγέα – εξαγωγέα προκειμένου να εξασφαλισθούν τα εμπορεύματά σας, παρέχοντας ασφάλεια οδικών μεταφορών και ευρύτερα μεταφορές με κάθε μέσo και κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας από:

  • Πυρκαγιά ή έκρηξη
  • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
  • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
  • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
  • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
  • Γενική αβαρία
  • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή τους από κύματα
  • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
  • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο, μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή στον τόπο αποθήκευσης
  • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στη θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλιση η υποβολή συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης πρότασης ασφάλισης από τον ασφαλιζόμενο.