Ασφαλίσεις μεταφορών

Ασφάλιση μεταφορών εμπορευμάτων

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εισαγωγέα – εξαγωγέα προκειμένου να εξασφαλισθούν τα εμπορεύματά σας, παρέχοντας ασφάλεια οδικών μεταφορών και ευρύτερα μεταφορές με κάθε μέσo και κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας από:

  • – Πυρκαγιά ή έκρηξη
  • – Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου
  • – Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου
  • – Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος
  • – Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου
  • – Γενική αβαρία
  • – Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή τους από κύματα
  • – Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό
  • – Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή στο πλωτό μέσο, μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή στον τόπο αποθήκευσης
  • – Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στη θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση