Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Ασφάλιση Κυβερνοχώρου (Cyber Risk Insurance)

Στην ψηφιακή εποχή εντός της οποίας πλέον λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες είναι αναγκαία η διασφάλιση των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούν και των προσωπικών δεδομένων του πελατολογίου τους απέναντι σε κινδύνους παραβίασης και διαρροής αυτών, που οφείλονται σε κακόβουλα λογισμικά, ιούς αλλά και Hackers.

Περισσότερα 

Ασφάλιση Ευθύνης Εκπροσώπων & Στελεχών

Με το πρόγραμμα αστικής ευθύνης D&O καλύπτουμε την αστική ευθύνη από αποφάσεις του Δ.Σ., Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Νομίμων Εκπροσώπων έναντι της Επιχείρησης, των Μετόχων και τρίτων. Επίσης αναλαμβάνουμε τις απαιτήσεις αποζημίωσης από μετόχους, υπαλλήλους, πελάτες, καταναλωτές, κ.α. Ειδικότερα παρέχεται προστασία από:

Περισσότερα 

Ασφάλιση Ακύρωσης Εκδηλώσεων

Το πρόγραμμα ασφάλισης για «Ακυρώσεις Εκδηλώσεων» της Interasco απευθύνεται σε διοργανωτές Συναυλιών, Εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων. Εκμεταλλευθείτε την τεχνογνωσία του ομίλου μας και προστατευθείτε σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής της εκδήλωσης που αναλάβατε να οργανώσετε.

Περισσότερα