Οι παροχές μας

Αστική ευθύνη

Απαλλαγείτε από το άγχος μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων, λόγω οποιοδήποτε λάθους, δικού σας ή και του προσωπικού σας που μπορεί να επιφέρει υλική ζημία ή και σωματική βλάβη.

Αστική ευθύνη D&O

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών D&O (Directors and Officers Liability) προστατεύει τα στελέχη, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.

Τεχνικές ασφαλίσεις

Απλές λύσεις για όλες τις εξειδικευμένες ανάγκες της επιχείρησής σας καθώς και για τα έργα που αναλαμβάνετε, απέναντι σε οποιοδήποτε απρόβλεπτο και αιφνίδιο κίνδυνο σας απειλεί.

Ασφαλίσεις μεταφορών

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματά σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημιάς ή απώλειας, με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.