Τα νέα μας

03.11.2021

Ανακοίνωση της ασφαλιστικής επιχείρησης INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

Αλλαγή Παρόχου Οδικής Βοηθείας και λοιπών καλύψεων βοηθείας. Νέος Συνεργάτης η Europ Assistance S.A.

Η ασφαλιστική εταιρεία INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει τους ασφαλισμένους της με εν ισχύι ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης
αυτοκινήτου, που εξυπηρετούνται από το αντίστοιχο δίκτυο των επιχειρήσεων βοήθειας της INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ή της MAPFRE ASISTENCIA S.A., ότι από την 1η Νοεμβρίου 2021 θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον από την νέα συνεργαζόμενη επιχείρηση βοηθείας EUROP ASSISTANCE S.A. και το δίκτυό της.

Ο νέος πάροχος παρέχει τις καλύψεις των σχετικών προγραμμάτων
ασφάλισης, Οδικής και Ταξιδιωτικής Βοήθειας, Φροντίδας Ατυχήματος
και Ρυμούλκησης συνεπεία Φροντίδας Ατυχήματος, καθώς και την υπηρεσία Αντικατάστασης Οχήματος.

Το νέο τηλέφωνο εξυπηρέτησης ατυχήματος και βοηθείας των ασφαλισμένων από την EUROP ASSISTANCE S.A. είναι το 210-34 97 085.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι τη λήξη των εν ισχύι ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με οποιαδήποτε από τις άνω πρώην παρόχους βοήθειας, οι όροι των συμβολαίων αυτών παραμένουν ίδιοι, και οι ασφαλισμένοι μπορούν να συνεχίσουν να καλούν στο ίδιο τηλέφωνο εξυπηρέτησης ατυχήματος και οδικής βοήθειας που αναγράφεται σήμερα στο συμβόλαιό τους, από το οποίο θα εκτρέπονται αυτομάτως στο νέο κέντρο βοήθειας.