Τα νέα μας

12.02.2020

Πώς να καταπολεμήσουμε τη ρουτίνα για να επιτύχουμε τους στόχους μας

Η ρουτίνα είναι μία κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο κάνει καθημερινά τις ίδιες ή παρόμοιες ενέργειες και εργασίες με αποτέλεσμα να οδηγείται στην έλλειψη ενδιαφέροντος. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη στασιμότητα και την αποτροπή οποιασδήποτε εξέλιξης του ατόμου. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη ρουτίνα και να επικεντρωθούμε σε κάτι ανώτερο, που είναι η προσωπική μας βελτίωση και η επίτευξη των στόχων μας.

Καταρχάς για να καταπολεμήσουμε τη ρουτίνα πρέπει να ικανοποιούμε την περιέργεια, που είναι έμφυτη σε όλους μας. Εάν ασχολούμαστε με τις ίδιες εργασίες καθημερινά, μπορούμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας σε κάτι με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ξανά ή στο να προσπαθήσουμε να διεκπεραιώνουμε τα καθήκοντά μας με διαφορετικό και ίσως και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Σημαντικό ρόλο στην αποφυγή της ρουτίνας παίζει και η μάθηση. Η μάθηση πρέπει να έχει διαρκή θέση στη ζωή μας, καθώς μέσα από αυτήν εξελισσόμαστε, αλλάζουμε τον τρόπο σκέψης μας και ανακαλύπτουμε πτυχές του εαυτού μας και επιστημονικά πεδία στα οποία μπορεί να έχουμε ιδιαίτερη κλίση και να μην το γνωρίζουμε. Ως εκ τούτου δε θα πρέπει να διστάζουμε και να αναβάλλουμε να παρακολουθήσουμε εκπαιδευτικά τμήματα και σεμινάρια εφάμιλλα της επιστήμης μας και του εργασιακού μας αντικειμένου αλλά και κάποια που μας κινούν το ενδιαφέρον.

Εάν τώρα νιώθουμε κουρασμένοι μέσα στην ημέρα και αισθανόμαστε τη ρουτίνα να μας καταβάλλει οφείλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα προκειμένου να καθαρίσουμε τη σκέψη μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ημέρα μας πιο αποτελεσματικά και παραγωγικά.

Τέλος, εάν εργαζόμαστε σε μία ομάδα, ένας τρόπος να κρατήσουμε το ενδιαφέρον μας ενεργό είναι το να αναλαμβάνουμε εκ περιτροπής ο ένας τα καθήκοντα του άλλου. Έτσι μαθαίνουμε να διεκπεραιώνουμε όλοι το σύνολο των εργασιών της ομάδας και ταυτόχρονα αποφεύγουμε το λεγόμενο «burn out».

Ακολουθήστε κι εσείς τα παραπάνω βήματα για να καταπολεμήσετε τη ρουτίνα και να κατακτήσετε τους στόχους σας και αν κατέχετε θέση ευθύνης στην εταιρεία που εργάζεστε νιώστε απόλυτα ασφαλείς για τις αποφάσεις σας, επιλέγοντας το πρόγραμμα αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών (D&O) της Interasco.