Τα νέα μας

15.03.2019

Κυβερνοεπιθέσεις, Hacking και οι συνέπειές τους

κυβερνοεπιθέσεις

Η τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων δεκαετιών έφερε στην επιφάνεια τους hackers και τις κυβερνοεπιθέσεις, με τόσο ολέθρια οικονομικά αποτελέσματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ξεπερνούν ακόμη και αυτά των φυσικών καταστροφών.

Μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αμερικανικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 10 εργαζόμενους και σε επιχειρήσεις με 200-250 υπαλλήλους στο δυναμικό τους, αποδεικνύει ότι υπάρχει ανεπαρκής πληροφόρηση αναφορικά με τις συνέπειες μίας παραβίασης δεδομένων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών. Αποδείχθηκε μάλιστα ότι το 58% των στελεχών των μικρομεσαίων εταιρειών στις ΗΠΑ θεωρούν ότι μία ευρεία παραβίαση δεδομένων αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από μία πλημμύρα ή πυρκαγιά που ενδέχεται να πλήξει το κτήριο της επιχείρησης.

Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί συχνό θέμα στις ειδήσεις και αναμένεται να ενταθεί περεταίρω τα επόμενα χρόνια. Το παγκόσμιο κόστος των παραβιάσεων δεδομένων αυξήθηκε πάνω από 10% κατά την τελευταία τριετία σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από 5000 επιχειρήσεις σε τριάντα χώρες. Ο λόγος των υψηλών αυτών αριθμών προκύπτει από τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει μία κυβερνοεπίθεση σε μία επιχείρηση.

Καταρχάς οι hackers που εισβάλλουν στη βάση δεδομένων μίας επιχείρησης ζητούν λύτρα, προκειμένου να μπορέσει να ανακτήσει τα δεδομένα της και ακόμη κι αν καταβληθούν τα λύτρα, οι hackers ενδέχεται στη συνέχεια να απαιτήσουν ακόμη μεγαλύτερα ποσά.

Επιπλέον και αυτούσια η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων είναι κοστοβόρα για μία εταιρεία. Τα έξοδα αυξάνονται όσο η εταιρεία παραμένει κλειστή προκειμένου να μπορέσει να ανακτήσει τα δεδομένα της και να συνεχίσει τις εργασίες της.

Το μείζον ζήτημα είναι όμως ότι τα προσωπικά δεδομένα του πελατολογίου των εταιρειών διαρρέουν επίσης, με αποτέλεσμα την καταστρατήγιση του brand name της επιχείρησης, που αποτελεί στην ουσία το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο και καθορίζει την πελατειακή προτίμηση και την ανάπτυξή της.

Ενημερωθείτε κι εσείς για τους κινδύνους των κυβερνοεπιθέσεων, λάβετε μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεών σας και του πελατολογίου σας και νιώστε ασφαλείς με το καινοτόμο Πρόγραμμα Ασφάλισης Κυβερνοχώρου (Cyber Risk Insurance) της Interasco.