Τα νέα μας

29.08.2018

Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας

νοημοσύνη

Γνωρίζουμε όλοι μας το δείκτη νοημοσύνης, γνωστό και ως IQ. Πέραν του IQ όμως υπάρχει και ο δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης, γνωστός και ως EQ. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ουσιαστικά η ικανότητα ενός ατόμου να εκφράζει, να αναγνωρίζει, και κατανοεί, να ελέγχει και να ρυθμίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων.

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στη ζωή μας είναι τεράστια, καθώς καλλιεργώντας την επηρεάζουμε τέσσερις βασικές πτυχές της καθημερινής μας ζωής, με πρώτη από όλες αυτή της ψυχικής ευεξίας. Εάν έχουμε δυνατή συναισθηματική νοημοσύνη βλέπουμε τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία, και αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις καταστάσεις. Ταυτόχρονα, προστατεύουμε τον εαυτό μας από συναισθηματικές δυσκολίες όπως είναι η κατάθλιψη και η εξουθένωση, αλλά έχουμε και τη δύναμη να επανέλθουμε ευκολότερα από τις όποιες συναισθηματικές δυσκολίες.

Ένας ακόμη τομέας που βοηθά η συναισθηματική νοημοσύνη είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, καθώς βοηθά στην κατανόηση των δικών μας συναισθημάτων και των συναισθημάτων των άλλων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων πλουσιότερων και μακροβιότερων, τόσο προσωπικών όσο και επαγγελματικών. Ακόμη επηρεάζεται θετικά η φυσική μας ευεξία, καθώς μειώνεται το άγχος με αποτέλεσμα να μειώνονται και οι πιθανότητες καρδιοαγγειακών ή γαστρεντερολογικών ασθενειών.

Επίσης μια καλά ανεπτυγμένη συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τις ημικρανίες και τα δερματικά προβλήματα, καθώς και συνήθειές μας που οφείλονται στον εθισμό όπως είναι το δάγκωμα των νυχιών, η συστηματική κατανάλωση αλκοόλ, κλπ. Ο τελευταίος τομέας που επηρεάζεται θετικά είναι η ακαδημαικές και επαγγελματικές μας επιδόσεις. Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται εξαίρετο επαγγελματικό προσόν ειδικά σε θέσεις που συνδέονται με την διαχείριση ομάδων. Επίσης όπως προαναφέρθηκε βοηθά στις καλές συναφελφικές σχέσεις, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και γενικότερα στα καλύτερα αποτελέσματα στην εργασία μας.

Το ζήτημα είναι πως μπορούμε να μετρήσουμε τον δείκτη του EQ μας; Υπάρχουν πλέον στις ημέρες μας σταθμισμένα τεστ για την μέτρηση του EQ που μπορούν μέσω ερωτηματολογίων να μας δείξουν το πόσο ανεπτυγμένη είναι η συναισθηματική μας νοημοσύνη.

Η Interasco σας καλεί να αναπτύξετε τη συναισθηματική σας νοημοσύνη, για τη βελτίωση της ζωής και των διαπροσωπικών σας σχέσεων, και αφήστε σε εμάς τη φροντίδα της σωματικής σας υγείας, επιλέγοντας τα καινοτόμα προγράμματα υγείας NEW.