Υγεία

Νοσοκομειακά Προγράμματα «Care 4u»

Τα πρωτοποριακά προγράμματα νοσηλείας Care 4u της Interasco ήρθαν για να εξασφαλίσουν εσάς και την οικογένειά σας, για οτιδήποτε σας συμβεί , είτε επιλέξετε τη νοσηλεία στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, προσφέροντάς σας τις καλύτερες συνθήκες περίθαλψης.

Νοσοκομειακά Προγράμματα

Στη σημερινή εποχή η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπίσετε ολοκληρωμένα κάθε περιστατικό το οποίο θα επηρεάσει τη φυσικά σας κατάσταση, καλύπτοντας τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες αλλά και τα έξοδα νοσηλείας.

Τα προγράμματα υγείας της Interasco σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις τόσο για εσάς όσο και για την οικογένειά σας, καλύπτοντας την ασφάλεια υγείας του παιδιού και των συζύγων σας. Μέσα από ένα μεγάλο φάσμα προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες σας, βάσει της θέσης νοσηλείας που επιθυμείτε, του ποσού κάλυψης, τη συμμετοχή του ασφαλιστικού σας φορέα ή του ομαδικού ασφαλιστηρίου σας. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε πλήρη νοσοκομειακή κάλυψη  τόσο στην Ελλάδα, έχοντας τη δυνατότητα ακόμη και την κατ’ οίκον νοσηλείας , όσο και στο εξωτερικό με την παροχή νοσηλείας εκτός Ελλάδος αλλά και ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

Το πρόγραμμα ασφάλισης αλλοδαπών Immigrants απευθύνεται:

Σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητο δικαιολογητικό από 3 μηνών έως 75 ετών).

Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε ανασφάλιστους που επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητο δικαιολογητικό από 3 μηνών έως 75 ετών).

Σε αλλοδαπούς που δεν έχουν ασφάλιση και επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Σε ανασφάλιστους που επιθυμούν να έχουν κάλυψη νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα:

• Νοσοκομειακή περίθαλψη εντός Ελλάδας στα δημόσια νοσοκομεία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας με κάλυψη των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας κατά 80% και μέχρι του ποσού των 10.000€ τον χρόνο.
• Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων από ατύχημα/ασθένεια κατά 80% και μέχρι του ποσού των 1500€ τον χρόνο.
• Μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από ατύχημα με κάλυψη 80% και μέχρι του ποσού των 15000€ τον χρόνο.
• Απώλεια ζωής από ατύχημα με κάλυψη 80% και μέχρι του ποσού των 15.000€ τον χρόνο.

Μπορείτε να αποκτήσετε το πρόγραμμα και με online αίτηση ασφάλισης. Μετά την πληρωμή θα παραλάβατε στο email σας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τη βεβαίωση ασφάλισης.
Ακολουθήστε το σύνδεσμο https://insuranceonline.interasco.gr/immigrantsapplicationform.aspx?source=3&culture=el για να συμπληρώσετε την online αίτηση.

Προσωπικό Ατύχημα

Προστατέψετε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα από αιφνίδια και απρόβλεπτα περιστατικά, που μπορεί να διαταράξουν την καθημερινή σας ζωή. Στην Interasco σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα με σκοπό να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κινδύνους που, αν και ακούγονται μακρινοί, δεν μπορούν να αποκλειστούν. Είτε πρόκειται για ένα ελαφρό περιστατικό που σας κρατά για κάποιο χρονικό διάστημα από την εργασία σας ή απαιτεί κάποια άμεσα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, είτε για ένα γεγονός πιο σοβαρό, που θα επηρεάσει με μόνιμο τρόπο τη ζωή τη δική σας και των αγαπημένων σας προσώπων, στην Interasco σας προσφέρουμε την κατάλληλη κάλυψη για να αντισταθμίσετε το οικονομικό σκέλος της απώλειας που μπορεί να επέλθει σαν συνέπεια ενός ατυχήματος. Καλύπτουμε περιστατικά που μπορεί να επιφέρουν: Απώλεια Ζωής, Μόνιμη Ολική / Μόνιμη Μερική Ανικανότητα, Πρόσκαιρη ανικανότητα για εργασία, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα, Ημερήσιο Νοσοκομειακό / Μετανοσοκομειακό επίδομα, Έξοδα Επείγουσας αερομεταφοράς.