Με τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης εξασφαλίζετε πρόσβαση στα καλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές για προγραμματισμένα και έκτακτα περιστατικά, προγραμματισμένες και έκτακτες επισκέψεις σε ιατρούς αλλά και διαγνωστικές εξετάσεις που ίσως χρειαστείτε, προκειμένου τα ζητήματα υγείας που θα απασχολήσουν εσάς και τα αγαπημένα μας πρόσωπα να αντιμετωπιστούν με αμεσότητα και σεβασμό, όπως αξίζει σε όλους μας! Σχεδόν σε όλους έχει τύχει να συνοδεύσουν ένα συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο σε κάποιο έκτακτο ή μη περιστατικό σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, ή να επισκεφθούν οι ίδιοι αντίστοιχα κάποιο δημόσιο νοσοκομείο. Η πολύωρη αναμονή και η έλλειψη ουσιωδών ιατρικών υλικών κάνουν κάθε άλλο παρά άμεση και αποτελεσματική την εξυπηρέτησή τους. Γι’ αυτό και όταν επισκέπτεστε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή τα εξωτερικά του ιατρεία σας κυριεύει το άγχος και η ανασφάλεια.