Πρωτοβάθμια Φροντίδα “First Care”

Δυνατότητα πρόσβασης στα κορυφαία ιδιωτικά νοσοκομεία
και παιδιατρικές κλινικές σε όλη την Ελλάδα
για προγραμματισμένα και έκτακτα περιστατικά.

Με το πρόγραμμα φροντίδας First Care, έχετε την δυνατότητα να απευθυνθείτε σε υψηλού κύρους Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα, τόσο για ιατρικές επισκέψεις όσο και για διαγνωστικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα αποκτάτε και ένα επιπλέον κεφάλαιο προστασίας, δικής σας αλλά και των αγαπημένων προσώπων, από σοβαρά περιστατικά ατυχήματος.

First Care Single με 9€ / μήνα →First Care Couple με 12,4€ / μήνα →First Care Family από 14,83€ / μήνα →

Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις.