Νοσηλεία Παίδων

Πρόγραμμα νοσηλείας για παιδιά από 3 μηνών – 18 ετών από 17€ μήνα / 206€ χρόνο

1. Ποσό κάλυψης: 300.000€ ανά περιστατικό & κατ’ έτος
2. Θέση Νοσηλείας: Β
3. Απαλλαγή: 1500€, 1000€, 500€ σε ιδιωτικά / 0% σε δημόσια νοσοκομεία
4. Ποσοστά κάλυψης: 100% στην Ελλάδα – 80% στο εξωτερικό – 70% σε ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ
5. Κάλυψη συγγενών παθήσεων: μετά από 2 έτη έως του ποσού των 200.000€
6. Έξοδα αποκλειστικής νοσηλεύτριας έως 150€/ημέρα για 15 ημέρες
7. Κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξόδων έως 1000€ πριν και μετά τη νοσηλεία με ελάχιστη 1 διανυκτέρευση
8. Νοσοκομειακό επίδομα 110€/ημέρα έως 60 ημέρες
9. Χειρουργικό επίδομα έως 3500€ ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης
10. Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών χωρίς περιορισμό & έως τις 300.000€ ανά περιστατικό
11. Κάλυψη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας & αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό & έως τις 300.000€ ανά περιστατικό
12. Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 300.000€
13. Κάλυψη εξόδων αποκατάστασης και αποθεραπείας έως 24.000€
14. One day Clinic με μείωση απαλλαγής κατά 50%
15. ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 8000€