Ασφάλεια Υγείας


ΝαιΌχιFirst CareFirst Care Silver


1. Άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της χώρας:

· ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
· METROPOLITAN HOSPITAL
· ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
· ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
· ΙΑΣΩ
· ΙΑΣΩ GENERAL
· ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
· ΜΗΤΕΡΑ
· MEDITERRANEO

2. Δωρεάν Check-up και πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων.

3. Προγραμματισμένες επισκέψεις και εξετάσεις σε πανελλήνιο δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων και διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής

4. Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ύψους 1000€/περιστατικό
ΝαιΌχιFirst CareFirst Care Silver


1. Ετήσιο ποσό κάλυψης: 100.000€ (100% κάλυψη στην Ελλάδα)
2. Θέση Νοσηλείας: Β
3. Απαλλαγή: 750€
4. Κάλυψη συγγενών παθήσεων μετά από 2 έτη μέχρι του ποσού των 100.000€
5. Κάλυψη εξόδων έως 500€ πριν και μετά τη νοσηλεία για ελάχιστη διανυκτέρευση 3 ημερών
· Νοσοκομειακό επίδομα 60€/ημερησίως σε δημόσιο νοσοκομείο
· Χειρουργικό επίδομα έως 3000€ ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.
6. Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών χωρίς περιορισμό μέχρι το ποσό των 100.000€/έτος.
7. Κάλυψη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι του ποσού των 100.000€/περιστατικό.
8. Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 100.000€
9. ΔΩΡΕΑΝ Ταξιδιωτική Ασφάλιση
10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ έως του ποσού των 8000€.

Ανησυχείτε για το τι μπορείτε να κάνετε σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό/ατύχημα ή όταν τα παιδιά σας χρειαστούν νοσηλεία; Όταν χρειάζεστε να επισκεφθείτε γιατρό και να πραγματοποιήσετε εξετάσεις; Η Interasco σας δίνει τη λύση!

Πρωτοβάθμια περίθαλψη First Care από 9€/μήνα:

1. Άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της χώρας:

 • ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • METROPOLITAN HOSPITAL
 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΙΑΣΩ
 • ΙΑΣΩ GENERAL
 • ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 • ΜΗΤΕΡΑ
 • MEDITERRANEO

2. Δωρεάν Check-up και πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων.

3. Προγραμματισμένες επισκέψεις και εξετάσεις σε πανελλήνιο δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων και διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής

4. Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ύψους 1000€/περιστατικό

Πρόγραμμα νοσηλείας για παιδιά 3μηνών -19 ετών First Care Silver με 18€/μήνα:

1. Ετήσιο ποσό κάλυψης: 100.000€ (100% κάλυψη στην Ελλάδα)
2. Θέση Νοσηλείας: Β
3. Απαλλαγή: 750€
4. Κάλυψη συγγενών παθήσεων μετά από 2 έτη μέχρι του ποσού των 100.000€
5. Κάλυψη εξόδων έως 500€ πριν και μετά τη νοσηλεία για ελάχιστη διανυκτέρευση 3 ημερών
· Νοσοκομειακό επίδομα 60€/ημερησίως σε δημόσιο νοσοκομείο
· Χειρουργικό επίδομα έως 3000€ ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.
6. Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών χωρίς περιορισμό μέχρι το ποσό των 100.000€/έτος.
7. Κάλυψη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι του ποσού των 100.000€/περιστατικό.
8. Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 100.000€
9. ΔΩΡΕΑΝ Ταξιδιωτική Ασφάλιση
10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ έως του ποσού των 8000€.

Προστατέψτε την Υγεία σας με το πρόγραμμα «First Care» της Interasco, από 9€/μήνα!


ΝαιΌχι
Προστατέψτε την Υγεία σας με το πρόγραμμα «First Care» της Interasco, από 9€/μήνα!

Ανησυχείτε για το τι μπορείτε να κάνετε σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό/ατύχημα ή όταν τα παιδιά σας χρειαστούν νοσηλεία; Όταν χρειάζεστε να επισκεφθείτε γιατρό και να πραγματοποιήσετε εξετάσεις; Η Interasco σας δίνει τη λύση!

Πρωτοβάθμια περίθαλψη First Care από 9€/μήνα:

1. Άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της χώρας:

· ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
· METROPOLITANHOSPITAL
· ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
· ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
· ΙΑΣΩ
· ΙΑΣΩ GENERAL
· ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
· ΜΗΤΕΡΑ
· MEDITERRANEO

2. Δωρεάν Check-up και πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων.

3. Προγραμματισμένες επισκέψεις και εξετάσεις σε πανελλήνιο δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων και διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής

4. Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ύψους 1000€/περιστατικό


ΝαιΌχιFirst CareFirst Care Silver


Πρόγραμμα νοσηλείας για παιδιά 3μηνών -19 ετών First Care Silver με 18€/μήνα:

1. Ετήσιο ποσό κάλυψης: 100.000€ (100% κάλυψη στην Ελλάδα)
2. Θέση Νοσηλείας: Β
3. Απαλλαγή: 750€
4. Κάλυψη συγγενών παθήσεων μετά από 2 έτη μέχρι του ποσού των 100.000€
5. Κάλυψη εξόδων έως 500€ πριν και μετά τη νοσηλεία για ελάχιστη διανυκτέρευση 3 ημερών
· Νοσοκομειακό επίδομα 60€/ημερησίως σε δημόσιο νοσοκομείο
· Χειρουργικό επίδομα έως 3000€ ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.
6. Κάλυψη αιμοκάθαρσης, μηχανικής υποστήριξης, χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών χωρίς περιορισμό μέχρι το ποσό των 100.000€/έτος.
7. Κάλυψη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και αυξημένης φροντίδας χωρίς χρονικό περιορισμό και μέχρι του ποσού των 100.000€/περιστατικό.
8. Κάλυψη Μοσχευμάτων έως του ποσού των 100.000€
9. ΔΩΡΕΑΝ Ταξιδιωτική Ασφάλιση
10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ έως του ποσού των 8000€.

Πρωτοβάθμια περίθαλψη First Care από 9€/μήνα:

1. Άμεση κάλυψη επειγόντων περιστατικών στα μεγαλύτερα ιατρικά κέντρα της χώρας:

 • ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 • METROPOLITAN HOSPITAL
 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
 • ΙΑΣΩ
 • ΙΑΣΩ GENERAL
 • ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
 • ΜΗΤΕΡΑ
 • MEDITERRANEO

2. Δωρεάν Check-up και πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων.

3. Προγραμματισμένες επισκέψεις και εξετάσεις σε πανελλήνιο δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων και διαγνωστικά κέντρα της Βιοιατρικής

4. Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ύψους 1000€/περιστατικό