Προγράμματα Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης για Ιδιώτες

Σύμφωνα με τη νομική ορολογία η Αστική Ευθύνη αφορά την περίπτωση που ένα πρόσωπο καλείται να αποκαταστήσει την όποια υλική ζημιά ή σωματική βλάβη προκαλέσει σε τρίτο πρόσωπο λόγω παράλειψης ή εσφαλμένης ενέργειάς του. Η Interasco βρίσκεται δίπλα στους ιδιώτες για να προστατεύσει ασφαλιστικά τέτοιες περιπτώσεις, τηρώντας τη δέσμευσή της για εντιμότητα απέναντι στον πελάτη και άμεση αποζημίωση.

Περισσότερα 

Προγράμματα Αστικής Ευθύνης για Επαγγελματίες

H Interasco σας παρέχει μία σειρά ολοκληρωμένων προγραμμάτων που σας διασφαλίζουν απέναντι σε οποιοδήποτε λάθος, μικρό ή μεγάλο, δικό σας ή και του προσωπικού σας που μπορεί να επιφέρει υλική ζημία (π.χ. υλικές ζημιές από πυρκαγιά) ή ακόμα και σωματική βλάβη προς οποιοδήποτε τρίτο ή ακόμα και προς το προσωπικό της επιχείρησής σας, εάν είστε εργοδότης. Εκμεταλλευθείτε την τεχνογνωσία του μητρικού μας ομίλου, για να απαλλαγείτε από το άγχος μελλοντικών οικονομικών επιπτώσεων.

Περισσότερα