Τα νέα μας

02.02.2018

Νότα ψηφιακής εποχής και οικολογίας στην Interasco!

νότα ψηφιακής εποχήςΚαθημερινά, στα πλαίσια της εργασίας μας εντός της ψηφιακής εποχής, συνηθίζουμε να εκτυπώνουμε έγγραφα καθώς επίσης και emails, χωρίς να υπάρχει η απόλυτη ανάγκη. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε υποσυνείδητα την επιθυμία του «απτού» μηνύματος επικοινωνίας, επιθυμία που τελικά δεν έχει καμία χρησιμότητα.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε εταιρείες αποδεικνύεται ότι πάνω από το 50% των σελίδων που εκτυπώνονται δεν έχουν κανέναν τελικό αναγνώστη και μάλιστα πολλές από αυτές τις σελίδες βγαίνουν εντελώς κενές από τον εκτυπωτή μας ως τελικές σελίδες ενός εγγράφου που εκτυπώνεται.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την άσκοπη σπατάλη χαρτιού και φυσικών πόρων αλλά και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς δεν είναι ευλόγως εννοούμενο ότι οι όγκοι των εκτυπωμένων σελίδων καταλήγουν στην ανακύκλωση χαρτιού.

Η Interasco έρχεται να συνδυάσει την είσοδό της στην ψηφιακή εποχή με την οικολογία, με την digital στροφή του Τμήματος Αποζημιώσεων της εταιρείας και την κατάργηση των φυσικών φακέλων. Σε πλήρη εναρμονισμό με την ψηφιακή κοινωνία και έχοντας πάντα περιβαλλοντική συνείδηση, το Τμήμα Αποζημιώσεων κατήργησε την πλειοψηφία του χαρτιού που χρησιμοποιεί, ψηφιοποιώντας αντίστοιχα των 90% των διεργασιών του. Ακολουθήστε μας και κάντε κι εσείς, όπως κι εμείς, πράξη το «Think Before You Print»!