Νομική προστασία

Η κάλυψη της νομικής προστασίας εξασφαλίζει τις ενδεχόμενες δαπάνες που προκύπτουν σε περίπτωση που χρειαστεί να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας. Μπορείτε να την επιλέξετε στα πλαίσια της ασφάλισης του οχήματός σας είτε ανεξάρτητα, ως οικογενειάρχης.

Τι περιλαμβάνει η κάλυψη Νομικής Προστασίας.

Νομική Προστασία

Επιλέξτε την νομική προστασία της Interasco για περιπτώσεις:

  • Διεκδίκησης αξιώσεων αποζημίωσης από τον υπαίτιο της σύγκρουσης και από την ασφαλιστική του εταιρεία.
  • Υπεράσπισης σε ποινικά δικαστήρια έναντι κατηγοριών για τραυματισμό ή θανάτωση προσώπου σε τροχαίο ατύχημα, παράβασης άλλης ποινικής ή αστυνομικής διάταξης (π.χ. παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) ).
  • Προσφυγών στις διοικητικές αρχές λόγω αφαίρεσης διπλώματος, πινακίδων ή άδειας κυκλοφορίας.
  • Υπεράσπισης διαφορών που θα προκύψουν από ενοχικές συμβάσεις του κυρίου ή νομίμου κατόχου του ασφαλισμένου οχήματος, π.χ. διαφορές που θα ανακύψουν από την αντιπροσωπεία αγοράς ή την επισκευή του οχήματος.