Τα νέα μας

05.11.2020

Τα αναγκαία ερωτήματα όταν δεχόμαστε συμβουλές επιτυχίας

συμβουλές

Στο ταξίδι μας προς την επιτυχία θα ακούσουμε πλήθος συμβουλών σχετικά με τις αναγκαίες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουμε. Πως μπορούμε όμως να διακρίνουμε τις καλές από τις μη ενδεδειγμένες συμβουλές; Υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα μας βοηθήσουν στο να διακρίνουμε τις συμβουλές που πραγματικά αξίζουν και θα δώσουν προστιθέμενη αξία στις προσπάθειές μας. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι αυτά τα ερωτήματα.

Πρωταρχικό ερώτημα είναι το ποιος μας συμβουλεύει. Ποιο είναι το background του ατόμου που μας μιλά. Ορισμένες φορές οι συμβουλές δίνονται από άτομα του περιβάλλοντός μας που έχουν υψηλή αυτοπεποίθηση και μας παροτρύνουν να κάνουμε αυτό που οι ίδιοι θεωρούν σωστό. Εάν όμως οι συμβουλές πηγάζουν από άτομα που εμπιστευόμαστε πραγματικά ή από τον μέντορά μας τότε έχουν πραγματική αξία και βαρύτητα για εμάς.

Επόμενο ερώτημα είναι εάν οι συμβουλές που λαμβάνουμε αγγίζουν κάθε έκφανση της ζωής μας. Μία συμβουλή ολιστικού χαρακτήρα δεν έχει γνώμονα μόνο τις οικονομικές συνέπειες των ενεργειών μας, αλλά αποσκοπεί και στην αυτοβελτίωσή μας. Άλλο ερώτημα είναι το εάν η συμβουλή που λαμβάνουμε μας βγάζει από την ζώνη άνεσής μας. Υπάρχουν ορισμένες φράσεις των ατόμων που μας συμβουλεύουν όπως «είσαι τέλειος έτσι όπως είσαι» ή «ό, τι καλό σου προκύψει θα έρθει από μόνο του», οι οποίες δε μας οδηγούν πουθενά, αφού ακούγοντάς τις απλά επαναπαυόμαστε. Για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να προπαθούμε και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό καθημερινά, κατά συνέπεια το τελευταίο πράγμα που πρέπει να επιλέξουμε είναι η αναζήτηση συμβουλών με τις οποίες απλά ηρεμούμε και μας ωθούν στο να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειές μας.

Επίσης βασικό ερώτημα είναι το εάν οι συμβουλές που μας δίνονται έχουν αντίκρισμα σε άλλα άτομα. Η ανταλλαγή απόψεων με άτομα που έχουν κοινούς με εμάς στόχους θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη σημασία των συμβουλών που μας δίνονται, ώστε να αποφασίσουμε εάν πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις συμβουλές ή όχι.

Το τελευταίο ερώτημα είναι το εάν οι συμβουλές που μας δίνονται έχουν διαχρονικότητα, καθώς για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να κοιτάμε μακροσκοπικά τα πράγματα και να μην εγκλωβιζόμαστε αποκλειστικά στο παρόν.

Εφαρμόστε κι εσείς τα παραπάνω ερωτήματα όταν λαμβάνετε συμβουλές που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία σας και αν έχετε θέση ευθύνης στην εταιρεία που εργάζεστε νιώστε ασφαλείς για τις αποφάσεις σας, επιλέγοντας το εξειδικευμένο πρόγραμμα αστικής ευθύνης εκπροσώπων και στελεχών (D&O) της Interasco.